Omdat uw leven kostbaar is
cardioprevention.nl
info@cadiologieprevention.nl
(0317) 318196

Cardiologen

Ons team bij Cardioprevention bestaat uit ervaren cardiologen

Fokke Jonkman MD PhD FESC (1957)

Is in 1982 aan de RU van Utrecht afgestudeerd als arts. Binnen zijn opleiding tot farmacoloog promoveerde hij aan de UvA te Amsterdam.
Daarna heeft hij zich in het Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein gespecialiseerd in de cardiologie. Na twee jaar in algemene ziekenhuizen in Breda en Rotterdam gewerkt te hebben verhuisde hij naar het Academisch Ziekenhuis te Rotterdam, met hartfalen en harttransplantaties als aandachtgebieden. Vervolgens heeft hij als cardioloog binnen enkele algemene ziekenhuizen gewerkt. Eind 2005 startte hij zijn eigen zelftstandige cardiologische polikliniek Stichting Cardiologie Heelsum. Sinds 2005 is hij Fellow bij de European Society of Cardiology

Oksana Klerks (1974)

Is opgeleid tot cardioloog in het Radboud ziekenhuis en werkt vanaf juni 2017 als cardioloog binnen de Stichting Cardiologie Heelsum.