Werking van het Hart

Op dit moment voelt u uw hart kloppen. En dat is maar goed ook. Hoe zit uw hart in elkaar? Het hart ligt iets links van het midden in uw borstkas, achter uw ribben.

Het hart is een holle spier, ongeveer zo groot als een gebalde vuist. Deze vuistregel gaat altijd op, het hart groeit met uw mee. Baby's hebben dus een klein hart, volwassenen een groot hart. U kunt op op verschillende plaatsen de hartslag voelen. Bijvoorbeeld aan de pols, de hals en in de lies.

De belangrijkste bouwstenen van uw hart zijn de boezems, kamers en hartkleppen.

Boezems en kamers

Het hart bestaat uit 4 holle ruimtes:

  • rechterboezem
  • linkerboezem
  • rechterkamer
  • linkerkamer

De boezems vangen het bloed op uit uw lichaam. De linkerboezem ontvangt zuurstofrijk bloed uit de longen. De rechterboezem ontvangt zuurstofarm bloed uit de rest van het lichaam. Zodra ze gevuld zijn pompen ze het bloed naar de kamers.

De linkerkamer heeft de belangrijkste taak. Deze kamer pompt het zuurstofrijke bloed het hele lichaam rond. De rechterkamer pompt het zuurstofarme bloed naar de longen.

Hartkleppen

Het hart is een ingewikkelde pomp met 4 kleppen, die de kamers en boezems afsluiten.

Waar ligt deze klep?

  1. aortaklep: tussen linkerkamer en aorta
  2. mitralisklep: tussen linkerboezem en -kamer
  3. pulmonalisklep: tussen rechterkamer en longslagader
  4. tricuspidalisklep: tussen rechterboezem en -kamer

Werking klep

Bij elke hartslag sluiten en openen de kleppen beurtelings een keer. Het bloed komt vanuit het lichaam binnen in de rechterboezem via de tricuspidalisklep. Als de tricuspidalisklep sluit, gaat de pulmonalisklep open. De rechterkamer trekt samen en pompt het bloed via de pulmonalisklep naar de longen. Links gaat het precies zo. In de linkerboezem komt het zuurstofrijke bloed uit de longen aan. Via de openstaande mitralisklep stroomt het bloed naar de linkerkamer. Dan sluit de mitralisklep en laat de openstaande aortaklep het bloed door naar de aorta en verder naar de slagaders in het lichaam.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact op!

Naar contact