Omdat uw leven kostbaar is
cardioprevention.nl
info@cadiologieprevention.nl
(0317) 318196

ECG

Een hartfilmpje (ECG) is een van de eerste onderzoeken die u krijgt als u met klachten in de borststreek naar uw huisarts bent gestapt. Een hartfilmpje wordt ook wel ElektroCardioGram genoemd ofwel ECG. Een ECG maakt een grafiek van de elektrische activiteit van het hart. Het hartritme ontstaat door elektrische stroompjes die zich als een golf over het hart bewegen. Deze stroompjes stimuleren de hartspiercellen samen te trekken. Het samentrekken van het hart gebeurt in een goed georganiseerde volgorde: eerst de boezems van het hart dan de tussenwand en als laatst de hartkamers.

Op het hartfilmpje zijn de verschillende fasen van de hartslag te zien. Ze worden benoemd met de letters P, Q, R, S en T.

De betekenis is:


Na de T-top begint het hele proces weer overnieuw.

ECG - uitleg PQRST

 

Het onderzoek

Het maken van een ECG duurt slechts enkele minuten en doet geen pijn. Voor het maken van een ECG krijgt u 10 elektroden op de huid geplakt: De elektroden zijn met het ECG-apparaat verbonden en registreren de elektrische stroompjes die de hartspiercellen laten samentrekken.

De cardioloog kan veel afleiden van de grafiek die uit het ECG-apparaat komt rollen:

bron: hartstichting