Omdat uw leven kostbaar is
cardioprevention.nl
info@cadiologieprevention.nl
(0317) 318196

Efficiëntie

 

Indien bij het preventief cardiologisch onderzoek pathologie gevonden wordt, gaat onze cardioloog meteen de meest passende behandeling met u doornemen en inzetten. Met uw goedvinden wordt een uitgebreid verslag naar uw huisarts verstuurd via een beveiligde emailverbinding.

 

Voor de eventuele interventie, hartcatheterisatie, dotter, hartchirurgie en electrofysiologie (hartritmestoornissen) wordt vanuit Cardio Prevention samengewerkt met topklinische centra met specifieke expertise op deze gebieden. U krijgt hier uitgebreide informatie over van onze cardioloog.

Indien geen pathologie gevonden wordt of geen pathologie, maar wel risicofactoren, wordt u in de eerste plaats gerustgesteld.

 

De aanwezige risicofactoren worden altijd met u doorgenomen en tevens wordt advies gegeven ter verbetering van de vitaliteit, de levenskwaliteit, de psychische gezondheid, de leefstijl, het voedingspatroon, de energetische balans. Wij kunnen u door verwijzen naar gespecialiseerde collega’s op deze gebieden.

 

U staat centraal bij Cardio Prevention

Binnen Cardio Prevention wordt gewerkt volgens het privacy reglement.

Al onze activiteiten zijn op u afgestemd.

Klant gerichtheid en de kwaliteit van zorg staan op de eerste plaats.

Daar voelen wij ons verantwoordelijk voor!

... Omdat het hart de juiste aandacht verdient!