Echocardiografie

Echo, Doppler en duplex. Verwarrend al die termen. Wat hebben ze met elkaar gemeen en wat is het verschil? Deze onderzoeken of technieken zijn vergelijkbaar. Ze brengen organen of bloedvaten in beeld met ultrageluidsgolven.

Echografie

Echografie maakt gebruik van ultrageluidsgolven om de bouw, ligging en grootte van de vaten in beeld te brengen. Mogelijke afwijkingen zijn ook zichtbaar. Echografie van het hart heet ook wel echocardiografie. Echocardiografie maakt afbeeldingen van het hart en brengt de beweging van het hart in beeld.

Echografie van de halsslagaders

Echografie van de halsslagaders is een belangrijk preventief onderzoek. hiermee wordt gekeken of de halsslagaders "schoon" zijn, dit wil zeggen of er plak aanwezig is. Deze informatie is belangrijk in verband met het risicoprofiel op kransslagaderlijden.

Dopplertechniek

De Dopplertechniek werkt ook met ultrageluidsgolven. Deze keer met als doel de stroomsnelheid van uw bloed te bepalen. De bloedlichaampjes in uw bloed kunnen geluidsgolven terugkaatsen. Hoe meer golven, hoe hoger de toon. De arts leidt uit de toonhoogte de snelheid en de richting van de bloedstroom af. De computer geeft het resultaat als kleurige vlammetjes weer in het echobeeld.

Duplexonderzoek

Redenen om duplexonderzoek van het hart te doen zijn:

 • beoordelen van de pompfunctie na een hartinfarct
 • te zoeken naar de oorzaak van een hartruis
 • verloop van een aandoening, bijvoorbeeld een hartklepafwijking te volgen

Verloop van het onderzoek

De uitvoering van een echografie, echocardiografie, Doppler- en duplexonderzoek verlopen vergelijkbaar. De onderzoeken werken met geluidsgolven. Deze golven worden uitgezonden en ontvangen door een soort microfoontje of transducer. De transducer is verbonden met een computer die de geluidsgolven vertaalt naar beelden op een monitor. U hoort de golven niet. De arts plaatst de transducer op uw huid en bekijkt de beelden op de monitor. De beelden worden opgeslagen, zodat de arts ze later opnieuw kan bekijken.

Bij een echocardiografie wordt gelijktijdig een hartfilmpje (ECG) gemaakt. Het onderzoek is niet pijnlijk, maar soms moet de transducer stevig op de huid gedrukt worden om diep gelegen bloedvaten in beeld te krijgen.

Risico's

Een echo is een voor u weinig belastend onderzoek. Snel, gemakkelijk, pijnloos en ongevaarlijk.

Resultaat

De beelden van uw hart geven een indruk van:

 • de grootte van de hartkamers
 • de dikte van de hartspier
 • eerdere infarcten
 • de pompfunctie
 • het functioneren van de hartkleppen (lekkage of vernauwing)
 • aangeboren hart afwijkingen

 De beelden van uw vaten geven een indruk van:

 • de bouw, ligging en grootte van de grote vaten van het hart
 • mogelijke afwijkingen aan deze vaten
 • snelheid en de richting van de bloedstroom

 

bron: hartstichting

Heeft u een vraag? Neem gerust contact op!

Naar contact